برندها, بلاگ

مپکس

mapex

Mapex Drums یک برند تایوانی است که توسط شرکت موسیقی KHS تایوان ساخته شده است. Mapex در 28 سال گذشته در صنعت ساخت درام فعال بوده است.

Mapex هفت خط مختلف درام را تولید می کند:

سری های پیشگام Voyager و Horizon، سری متوسط  Meridian Birch و Meridian Maple و سطح حرفه ای Saturn و Orion.

در سال های گذشته با توجه به سنت نامگذاری کیت­ها براساس سیاره ها، سری V و Pro M سری Venus و Mars نامیده می شدند .

با این حال، کیفیت این سری از زمان تغییر نام های قدیمی تغییر کرده است. برای مدت کوتاهی Mapex همچنین خط درامهای “Deep Forest” را که به طور کامل از پایه های Walnut یا Cherry به­ علاوه کیت درام سیگنچر Aquiles Priester را ساخته است .

Mapex همچنین پدال های فالکون، اسنیردرام های Black panther و کیت های استارتر Tornado را تولید می­کند.