فروش قسطی ساز موسیقی

فروش اقساطی سرنا شاپ

شرایط خرید اقساط 

باز پرداخت به صورت سه ماهه

یک سوم قیمت کالا به صورت پیش پرداخت توسط سایت دریافت شده و خرید شما ثبت میگردد

باقیمانده به صورت چک صیادی در سه قسط با 2% کارمزد

در محل فروشگاه از مشتری دریافت شده و کالا تحویل داده میشود

اولویت با اولین ثبت و پرداخت سفارش می باشد