مشاهده همه 11 نتیجه

نمایش 12
Code : 7337

تومبا دو تايي با بانگو و پايه Havana Series Liquid Gold

49,000,000 تومان
Code : 7336

تومبا سه تايي با بانگو و پايه مدل Elite Fiberglass Congas

49,000,000 تومان
Code : 7338

تومبا سه تايي با بانگو و پايه مدل Havana Series Congas

73,000,000 تومان
Code : 7352

تومبا سه لنگه با بانگو و پایه بانگو Bobby Allende Signature Fiberglass پرل مدل PCF125-117-110DXBA-617

75,000,000 تومان
Code : 7335

تومبا سه لنگه با بانگو و پایه بانگو Elite Series Fiberglass Conga پرل مدل PCF125-117-110DX-634

49,000,000 تومان
Code : 7347

تومبا سه لنگه با بانگو و پایه بانگو ELITE SERIES WOOD-FIBER پرل مدل PWFC125-117-110DX-648

74,000,000 تومان
Code : 7334

تومبا سه لنگه با بانگو و پایه بانگو Pearl Elite Series Oak پرل مدل PCW125-117-110DX-504

80,000,000 تومان
Code : 7363

ست تومبا دو لنگه Pearl Primero Series Candy Stripe Fiberglass پرل با پایه مدل PFC 201 624

16,200,000 تومان
Code : 7359

ست تومبا دو لنگه سایز 12.12و 11.75 اینچ با پایه پرل مدل PFC301DX626

25,000,000 تومان
Code : 7342

ست تومبا دولنگه با بانگو و پایه Primero Pro Oak Bongo Set Carbon Vapor پرل مدل PWC302DX-523

35,500,000 تومان
Code : 7340

ست تومبا دولنگه با بانگو و پایه primero pro مدل PWC202DX-511

32,000,000 تومان