تنور

ساکسوفون تنور (انگلیسی: Tenor saxophone) عضو اندازه-متوسط خانواده ساکسوفون‌ها است. ساکسوفون تنور یکی از دو نوع ساکسوفونی است که بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد.
ساکسوفون تنور اغلب در اجرای موسیقی کلاسیک، گروه‌های موسیقی ارتش و جاز به کار می‌رود.